پایه هشتم :: مسابقه فرمول 4 مهریز | آموزش دروس پایه هشتم

مسابقه فرمول 4 مهریز | آموزش دروس پایه هشتم

مسابقه فرمول 4 مهریز * آموزش دروس پایه هشتم

برخی ویدئو ها به دلیل حجم بالا در وبلاگ فرمول 4 و ویدئو فرمول 4 گذاشته نمیشود.

برای مشاهده آنها روی لینک های مرتبط کلیک کنید.

کلیپ ها و انیمیشن های درسی                                            

                                          

با کلیک بر روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

علوم                      

 

با کلیک بر روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.


فارسی                                       با کلیک بر روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.


ریاضی                                         

 

 

 

 با کلیک بر روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

 

 

انگلیسی                                     
با کلیک بر  روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

 

نمونه سوالات آزمون نوبت دوم پایه هشتم                              

با کلیک بر  روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

فایل های فلش ریاضی                                               

با کلیک بر  روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

فایل صوتی کتاب انگلیسی هشتم                                 

با کلیک بر  روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.

    قلمچی                                                                          

  

 


با کلیک بر  روی تصویر به بخش مورد نظر بروید.


    گاما                                         

 

                                          

شما می توانید با خرید فایل های موجود دردراز حمایت کنید.